Çocuk Gelişimi

T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ SİZE NASIL YARDIMCI OLUR?
 
Çocuk gelişimi birimi, 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren,  özel gereksinimi olan ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirip, bu çocukların gelişim takibi ve değerlendirmesini yapar. Bu konularda ailelere danışmanlık verir.
 
 
Çocuk gelişimcilerin danışmanlık konuları:

-0-6 yaş aralığındaki çocuklara gelişim testi uygulama 
-Konuşmada gecikme/ işitme cihazı veya koklear implant kullanan çocuklara dil gelişimi desteği
-Bebeğinizin/çocuğunuzun gelişim durumunu değerlendirme
-Çocuğunuzun zihinsel, fiziksel, sosyal-duygusal ve konuşma becerilerinin yaşına uygun olup olmadığı konusu
-Yemek yeme, uyku, tuvalet alışkanlığı, oyun ve oyuncak seçimi konuları
-Televizyon, kitap, bilgisayar vb. konuların çocuklar üzerindeki etkisi ve çocuklara olumlu ya da olumsuz katkıları
-Çocuklardaki çeşitli davranış sorunlarının çözümü ve davranışların yapılanması (yalan söyleme, saldırganlık, mastürbasyon, alt ıslatma, dikkat eksikliği vb.)
-Çocukları etkileyen olumsuz durumlar ve çözümleri
-Kardeşler arası ilişkileri düzenleme
-Aile içi değişikliklerde çocuğa nasıl yaklaşılacağı
-Gelişimsel eksiklikler ya da gecikmelerde çocuğun gelişiminin nasıl destekleneceği
-Sağlık sorunu olan veya hastanede uzun süre yatan çocukların gelişimlerini desteklemek için kullanılan yöntemler
-Çocuğun konuşma becerisinin nasıl destekleneceği
-Ödül ve cezanın çocuğun hayatındaki yeri
-Anne-baba tutumları
-Anne-baba eğitimi ve aile danışmanlığı
-Televizyondaki çocuk kanallarında, çocuk tiyatrolarında, çocuk yayınevlerinde, oyuncak üretiminde danışmanlık yapma 
-Engelli çocuk aileleri için özel eğitim danışmanlığı