Tesis Güvenliği Ekibi

T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tesis Güvenliği Komitesinin Görev ve Tanımı Asgari ;

1-Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

2-Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması,

3-Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

4-Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

5-Atık yönetimi çalışmaları,

6-Tıbbi Cihazların bakım,onarım,ölçme,ayar ve kalibrasyonlarının yapılması,

7-Tehlikeli madderin yönetimi konularını kapsar.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dr.Mustafa AKSOY
Başhekim Yard.
Tıbbi Hizmet Sorumlusu
İdari Hizm. Müdürü
İdari Hizmet Sorumlus
 
Aynur YILMAZ
Sağlık Hizmetleri Müdürü
Üye

 

  
Doç.Dr. Hakkı UZUN
Üye
  
Gülhanım BEKİROĞLU
Hemşire
Üye
Elektrik Elk.Müh
Teknik Servis Sorumlusu
 
Resul DEMİRCİ
Sivil Savunma Uzmanı
Müdür Yardımcısı
Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu