Hasta Güvenliği Komitesi

T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesinin Görev Alanı Asgari;

 

1-Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

2-Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

3-Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,

4-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,

5-Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

6-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

7-Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,

8-Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsar.

 

 

 
Doç.Dr. Hakkı UZUN
Komite  Başkanı
 
ÜYELER
 
Dr.mustafa AKSOY
Başhekim Yardımcısı
Tıbbi Hizmet sorumlusu
 
Rauf PEHLİVAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü.
İdari Hizmet Sorumlusu
Aynur YILMAZ
Sağlık Hiz.Müdürü
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
 
 
 
Gizem ARDIÇ
Eczacı
 
Vedat TANİŞ
Müdür Yardımcısı
 
 
 
Yrd.Doç.Dr.Aziz KAZDAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. İlkay BAHÇECİ

Mikrobiyoloji  Uzmanı 
 
 
 
Gülhanım BEKİROĞLU
Hemşire
Üye
 
Uzm .Dr. Filiz MERCANTEPE
Dahiliye Uzmanı